Vilt þú vera sérfræðingur í hringrásarhagkerfinu?

Vilt þú vera sérfræðingur í hringrásarhagkerfinu?

Umhverfisstofnun leitar að sérfræðingi til að vinna að eflingu hringsrásarhagkerfisins og öðrum málum sem tengjast neyslu og nýtingu auðlinda í öflugu teymi sérfræðinga þar sem lögð er áhersla á þverfaglega teymisvinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfssvið sérfræðingsins felst í að vinna að verkefnum sem stuðla að vitundarvakningu um grænan lífsstíl, fjölgun Svansleyfishafa á Íslandi, aukningu úrgangsforvarna og framförum við meðhöndlun úrgangs. Starfið felur jafnframt í sér ýmis önnur verkefni, s.s. öflun og úrvinnslu gagna um magn úrgangs ásamt gagnaskilum til alþjóðastofnana, úttektir og vottun fyrir umhverfismerkið Svaninn, afgreiðslu stjórnsýsluerinda og alþjóðlegt samstarf. Sérfræðingurinn mun einnig taka þátt í öðrum verkefnum teymis græns samfélags. Mikilvægur hluti starfsins er fræðsla og miðlun upplýsinga til almennings og samskipti við fyrirtæki og opinbera aðila.

Hæfnikröfur

Gerð er krafa um meistarapróf í umhverfis- og auðlindafræðum, verkfræði, raunvísindum, svo sem efnafræði, eða sambærilegum greinum og þarf umsækjandi að vera talnaglöggur og lausnamiðaður. Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á umhverfismálum, eiga auðvelt með að miðla upplýsingum og sýna frumkvæði. Gerð er krafa um mikla færni í íslensku, skandínavísku tungumáli og ensku, töluðu og rituðu máli. Að auki verða eftirfarandi kröfur hafðar að leiðarljósi við val á starfsmanni:
- Þekking og reynsla af úrgangsmálum
- Þekking og reynsla af miðlun til almennings
- Reynsla af opinberri stjórnsýslu
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
- Góð samstarfshæfni, jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Næsti yfirmaður sérfræðingsins er Elva Rakel Jónsdóttir, sviðsstjóri.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að sérfræðingurinn geti hafið störf sem fyrst.

Föst starfsaðstaða getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellu eða Vestmannaeyjum; allt eftir búsetu umsækjenda.

Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir við ráðningu.

Starfshlutfall er 100 %
Umsóknarfrestur er til og með 27.05.2019

Nánari upplýsingar veitir

Elva Rakel Jónsdóttir- elva@umhverfisstofnun.is - 591 2000
Guðmundur Bjarki Ingvarsson- gbi@umhverfisstofnun.is - 591 2000


Ust Svið loftslagsmála og græns samfélags Teymi græns samfélags
Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík


Sækja um starf Til baka